น้ำมันหยอดโซ่แบ่งออกเป็น 3 แบบ!!!

น้ำมันหยอดโซ่แบ่งออกเป็น 3 แบบ!!!

On

น้ำมันหยอดโซ่แบบ Dry Lube น้ำมันหยอดโซ่แบบ Wet Lube น้ำมันหยอดโซ่แบบ ได้ทั้ง Wet และ Dry